milieubewustwording bolivia


Met dank aan: Impulsis,
WNF INNO, Rabo Share4more
en alle symphatisanten

Natuur- en Milieueducatie in de Boliviaanse Amazone

Op verzoek van de inheemse bevolking en de gemeente van Rurrenabaque in Bolivia startte Amazon Fund in 2013 met de facilitering van een natuur- en milieueducatieproject op scholen in het regenwoudgebied van de Boliviaanse Amazone.

Bedreigingen regenwoud
Het regenwoud van het Amazongebied wordt bedreigd door illegale houtkap, bosbranden, vervuiling, olie-exploitatie, mijnbouw, aanleg van wegen en grootschalige suikerrietplantages. Inheemse bewoners zien zich in hun bestaan bedreigd. Zij zien een teloorgang van 'hun' natuurlijke leefomgeving die dankzij het groeiende ecotoerisme steeds belangrijker voor hun wordt. Hun inkomen is vaak afhankelijk van ecotoerisme.
Door praktische natuur- en milieueducatie worden toekomstige generaties zich bewust van de waarde van de natuur en de noodzaak het regenwoud te beschermen. Deze methode bleek goed aan te slaan en in 2014 is het programma met succes voortgezet.

Schooltuinen voor het basisonderwijs
Schooltuinen zijn een goede manier om jonge kinderen te leren om te gaan met de natuur. Zelf wroeten in de grond, zaaien, wieden, oogsten van groenten, vruchten en kruiden en het koken van zelf geteeld voedsel brengt kinderen direct in contact met hun leefomgeving. In 2013 deden 310 schoolkinderen van 14 basisschoolklassen mee aan het schooltuinenprogramma, in 2014 deden ruim 420 schoolkinderen van 21 klassen. Daarnaast namen 88 leraren deel aan theoretische en praktische workshops, samen met ouders van 80 families. Het enthousiasme bleek aanstekelijk, de oogst werd gebruikt voor schoolmaaltijden en sommige scholen zagen kans een deel van de oogst te vermarkten. Het project is mede een succes dankzij onze Boliviaanse partner Alerta Verde.

Veldwerk voor het middelbaar onderwijs
Scholieren van middelbare scholen trokken het regenwoud in en leerden van inheemse natuurgidsen over de waarde en interactie van de flora en fauna, de ecosystemen en de noodzaak het regenwoud te beschermen. Zij leerden medicinale planten te herkennen en hoe tropisch regenwoud dorpen en steden van drinkwater voorziet. In 2013 namen 63 leerlingen, 6 leraren en 6 ouders van 3 scholen deel aan dit programma. Aan de theoretische lessen namen nog eens 80 leerlingen en 8 leraren deel. In 2014 namen 285 leerlingen deel aan dit veldwerkprogramma dat met name op het land van onze inheemse partner San Miguel del Bala plaatsvond. In totaal namen 425 leerlingen deel.
Elke school bedacht bovendien zelf aanvullende praktische activiteiten die door Amazon Fund worden ondersteund. Lokale professionele ondersteuning kwam van Annelies en Dolf Andringa, twee biologen gespecialiseerd in veldwerk.

Resultaten
De activiteiten van het project in 2013 en 2014 resulteerde in een functionele basis voor praktische natuur- en milieuonderwijs op basis- en middelbare scholen in Rurrenabaque. Er is behoefte aan voortzetting en Amazon Fund zal het project blijven ondersteunen.De nadruk zal liggen op consolidatie van de praktijklessen en de verdere ontwikkeling van een handleiding met lesmateriaal die op de website van het project gepubliceerd worden: leccionesamazonicas.org. Zo kan de informatie ook elders in het Amazonegebied gebruikt worden. Het uiteindelijke doel van het project is dat deze praktische vorm van natuur- en milieuonderwijs onderdeel van het reguliere leerprogramma wordt.

Meer info over het project >>
Foto's van dit project >>
Nu ook schooltuinen in Peru >>
Lecciones Amazónicas: Een website in wording waar onderwijsmateriaal voor Natuur- en Milieuonderwijs voor iedereen in het Amazonegebied gratis toegangkelijk wordt.
Bekijk het fotoboek

Reisblog van Arnold Pilon
Steunt Amazon Fund
Amazon Fund op Facebook
Voor 36 euro per jaar helpt mee aan de bescherming van bedreigde regenwouden, inheemse volken en dieren.
Word donateur
Jaarverslag 2016
Amazon Fund is een ANBI stichting.
Donaties zijn belastingaftrekbaar.
Steun ons door je boeken te
kopen bij Youbedo