Amazon Fund Update | Juni 2017
De Brits-Peruaanse biologe Laurel Hanna geeft uitleg over het schooltuinproject.
Kennismaking met het project.
Locaties huidige projecten.
Start schooltuinproject in Peru

Elke twee jaar maken leerlingen van het Heerbeeck College uit Best een studiereis naar Peru, met reisleider en gids Piet van Ipenburg. Deelname is vrijwillig en de leerlingen verplichten zich tot gezamenlijke activiteiten en hard werken voor de reiskosten. De 28 leerlingen van Best 2017 arriveerden 8 april in Puerto Maldonado. Vlak buiten de oerwoudstad, in het dorpje Isuyama, ontmoetten ze de Brits-Peruaanse biologe Laurel Hanna. Gebaseerd op het door Amazon Fund ontwikkelde lesmateriaal start die daar een schooltuinproject. In het enige klaslokaal maakten de Nederlandse leerlingen kennis met de uitdagingen om het project van de grond te krijgen, van biologische randvoorwaarden (gewaskeus, bemesting en bescherming tegen insecten, knaagdieren, rondscharrelende kippen en geiten), via fysieke (zware regenbuien in én buiten de regentijd, brandende zon) tot culturele: wat is ter plekke gebruikelijk en hoe past een schooltuin in het strakke, landelijke onderwijsprogramma? En de belangrijkste, zeker in een arm land: hoe financier je zo'n project? In een afgelegen overheidsschooltje arriveert het geld minder makkelijk dan in de hoofdstad ver weg, laat staan dat er ruimte is voor extra’s.

Het belangrijkste bleek de steun van de lokale gemeenschap. Het enthousiasme van het dorpshoofd en de schooldirecteur was geweldig. In warme toespraken maakten ze het belang van het project duidelijk en hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor het slagen ervan. De aanwezigheid van ouders en leerlingen op deze vrije zaterdag versterkte het gevoel van betrokkenheid.

Op een terrein naast de school waren de grote lijnen al aangegeven: een deel voor de moestuin, een deel voor schaduwgevende fruitbomen en een deel voor bloemen en struiken zodat de schoolomgeving aantrekkelijker wordt.

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Na forse buien in april en mei lijkt de regentijd nu voorbij, zodat de tuin op 4 juni van start gaat. De benodigdheden zijn aangeschaft. Met de complete gemeenschap erbij zullen de gereedschappen, het zaaigoed en het materiaal om de tuin te omheinen worden overhandigd. Met veel dank aan de leerlingen uit Nederland!

Concept handleiding schooltuinen
Handleiding schooltuinen voor het Amazonegebied

De komende maanden wordt samen met onze partner uit Bolivia de laatste hand gelegd aan het ontwikkelde educatieve materiaal voor schooltuinprojecten. Dat is dan het eindproduct van ons meerjarige schooltuinproject in Rurrenabaque. Het zal mede de basis zijn voor een volgend product: concreet, op de directe praktijk gericht, instructief lesmateriaal om een schooltuin op te zetten. Ons staat voor ogen lesmateriaal in de vorm van praktische handleiding met werkbladen die vrij beschikbaar komen via onze website ‘Lecciones Amazonicas’, met veel beelden en een duidelijke uitleg. Te downloaden door iedere leerkracht in het Amazonegebied die er daadwerkelijk mee aan de slag wil. Dit praktisch natuuronderwijs zorgt ervoor dat basisschoolleerlingen een beter begrip krijgen van de hen omringende natuur en leefomgeving en dat zij leren dat je zelf groenten kunt telen en daarmee je eigen voeding kunt verbeteren.

Na afronding van de lesmaterialen voor schooltuinen zal Amazon Fund werken aan lesmaterialen voor het middelbaar en voortgezet onderwijs met als doelen behoud van de natuur en van de kennis van inheemse volken in het Amazonegebied.

Amazon Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties kunnen belastingaftrekbaar zijn.
IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08
KvK nummer: 14103019 | BTW nummer: 8195.36.775.B.01


Stichting Amazon Fund
info@amazonfund.eu | www.amazonfund.eu