Amazon Fund Update | September 2017
Het Renca-reservaat in het Braziliaanse regenwoud, groter dan Nederland, mag gekapt worden.

"De Braziliaanse regering heeft een reservaat beschikbaar gesteld binnen het Amazoneregenwoud om onder meer goud, ijzer en andere kostbare mineralen te winnen." berichtte NRC op 24 augustus 2017.

Een federale rechtbank heeft het decreet van de Braziliaanse President Temer inmiddels opgeschort. Dat is echter geen garantie dat de houtkap niet doorgaat. De regering is in beroep gegaan en er zijn bovendien andere manieren om het Amazone regenwoud voor grootschalige mijnbouw open te stellen.

Wie kan deze grootschalige kap stoppen? De Verenigde Naties niet, Natuurbeschermingsorganisaties niet, het Klimaatakkoord van Parijs niet. Uiteindelijk hangt de toekomst van het Amazone tropisch regenwoud af van de bewoners in het gebied. Als de bewoners zelf de waarde van hun tropisch regenwoud zien en opkomen voor bescherming en behoud ervan, voor een betere toekomst, is er goede hoop.

En dat is precies waar Amazon Fund zich voor inzet. Inwoners van het Amazonegebied in alle Amazonelanden raken steeds meer onthecht van de natuur. Door het ondersteunen van natuur- en milieueducatie, het vergroten van bewustwording bij jongeren en volwassenen, kan het regenwoud behouden blijven. Dit is de missie van Amazon Fund.


Investeer samen met ons in die toekomst. Geef gul met heel uw hart.
Amazon Fund bestaat uit vrijwilligers. Alle ingezamelde gelden gaan naar onze projecten.
IBAN NUMMER: NL05 TRIO 0197 6549 08
Door Amazon Fund ondersteunde natuur- en milieueducatie.

Amazon Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties kunnen belastingaftrekbaar zijn.
IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08
KvK nummer: 14103019 | BTW nummer: 8195.36.775.B.01


Stichting Amazon Fund
info@amazonfund.eu | www.amazonfund.eu