Nieuwsbrief Amazon Fund | December 2016
.
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2016. Met nieuws over de voortgang van het Natuur- en Milieueducatie project in het Amazonegebied.

Amazon Fund ondersteunt sinds 2013 een natuureducatieprogramma in het Boliviaanse Amazonegebied. Basisschoolleerlingen leggen schooltuinen aan met lokale gewassen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs gaan het regenwoud in om in de praktijk te leren over het regenwoud en om er veldwerk te doen. Het doel is het vergroten van begrip en kennis onder de lokale bevolking van het belang het regenwoud te beschermen. De scholen en de bevolking willen doorgaan met dit type onderwijs.

Amazon Fund streeft naar continuiteit en introductie van praktisch natuuronderwijs, ook in andere Amazonelanden. Maar voor continuiteit en duurzame impact is goed lesmateriaal een belangrijke voorwaarde. Dit jaar startte Amazon Fund met een vervolgproject met als doel het vastleggen van de opgedane ervaringen in praktische handleidingen die scholen in het Amazonegebied kunnen ondersteunen bij het opzetten van vergelijkbare natuureducatieprogramma´s. Lespakketten worden ontwikkeld gebaseerd op zelfwerkzaamheid van leerlingen en betrokkenheid van ouders en de gemeenschap. Betere en gezondere voeding is een belangrijk nevendoel.

Alerta Verde, een lokale organisatie en uitvoerder van het 2013-2014 schooltuinprogramma, maakte in 2016 een eerste opzet voor lesmateriaal voor de aanleg van schooltuinen, gericht op de specifieke omstandigheden van het Amazonegebied. Het materiaal bestaat uit praktische handleidingen en werkbladen voor zelfwerkzaamheid van leerlingen. Een werkgroep van deskundigen van Amazon Fund en de Stichting Agromisa, gelieerd aan Universiteit Wageningen, ondersteunt het werk. De eerste versie van het lesmateriaal werd getest op enkele scholen in Bolivia en met de ervaringen wordt op dit moment gewerkt aan een tweede verbeterde versie.

Voor 2017 staat de verdere ontwikkeling en toepassing van het lesmateriaal op scholen in het Amazonegebied van zowel Bolivia als Peru op het programma. Het definitieve lesmateriaal komt op een speciale website van Amazon Fund dat overal in de Amazone kan worden gedownload en gebruikt. Bovendien zal een deel van het materiaal ook in boekvorm worden uitgegeven.

Waarom ondersteunen we dit project
Het Amazonegebied omvat het grootste regenwoud op aarde, met een unieke en biodiverse natuur. Grootschalige, ongecontroleerde ontbossing leidt tot onherstelbaar verlies van natuur en van inheemse leefgebieden, tot extreme armoede en tot versnelling van klimaatverandering. Gebrek aan begrip en kennis bij de lokale bevolking is een belangrijke oorzaak van die ontbossing. Ervaring leert dat praktisch natuuronderwijs op scholen bijdraagt aan begrip en kennis die nodig zijn om ontbossing tegen te gaan en voor een duurzame samenleving. Werken in en met de natuur is een effectieve vorm van praktisch natuuronderwijs, in het Amazonegebied nog nauwelijks bekend.

Meer fondsen zijn nodig
Om het werk te kunnen voortzetten zijn fondsen nodig. Amazon Fund dankt alle donateurs die tot nu toe ons ondersteunden en het werk mogelijk maakten. Maar meer fondsen zijn nodig. Bijdragen van iedereen die praktisch natuuronderwijs in het Amazonegebied zien als een belangrijke investering in jonge mensen voor de toekomst zijn zeer welkom.

Steun het behoud van het Amazonegebied
IBAN nr: NL05 TRIO 0197 6549 08. Of met Paypal. Hartelijk dank!

Ook in het komend jaar houden we u op de hoogte van onze activiteiten gericht op de bescherming van het Amazone regenwoud. Amazon Fund wenst u allen een groen en voorspoedig Nieuwjaar.

Meer info over het project >>
Foto's van het project >>


Amazon Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties kunnen belastingaftrekbaar zijn.
IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08
KvK nummer: 14103019 | BTW nummer: 8195.36.775.B.01


Stichting Amazon Fund
info@amazonfund.eu | www.amazonfund.eu