Nieuwsbrief Amazon Fund | Maart 2014
Toebrengen natuurlijke pesticide in schooltuin te Rurrenabaque.

Onderhoud van de schooltuinen.

Determineren van planten bij het middelbaar onderwijs.

Adopteer een schooltuin >>

MET DANK AAN
Succesvol eerste jaar Natuur- en Milieuonderwijs in het Boliviaanse Amazonegebied

In 2013 startte Amazon Fund een natuur- en milieuonderwijs project op scholen in het tropisch regenwoudgebied van de Boliviaanse Amazone. Het regenwoud wordt bedreigd door illegale houtkap, bosbranden en wegenaanleg. Inheemse bewoners in het gebied zien zich in hun bestaan bedreigd en vroegen Amazon Fund om steun voor het ontwikkelen van een natuur- en milieu onderijs project voor schoolkinderen.

Door praktisch natuuronderwijs op school worden toekomstige generaties zich bewust van het belang van de natuur en de noodzaak het regenwoud te beschermen. Onderwijs geven buiten de school is daarvoor erg geschikt en het bleek een succes!

Schooltuinen
Schooltuinen zijn dé manier om jonge kinderen te leren met de natuur om te gaan. Zelf wroeten in de grond, zaaien, wieden, oogsten van groenten, vruchten en kruiden en het koken van zelf geteeld voedsel brengt kinderen direct in contact met hun leefomgeving. In 2013 werkten 310 schoolkinderen van 14 basisschool klassen aan schooltuinen.

Veldwerk in het tropisch regenwoud
Scholieren van middelbare scholen trokken het oerwoud in en leerden van inheemse natuurgidsen over het tropisch regenwoud, de waarde en interactie van flora en fauna en de noodzaak het oerwoud te beschermen. Zij leerden medicinale planten te herkennen en hoe het tropisch regenwoud dorpen en steden van drinkwater voorziet. In 2013 kwamen 60 leerlingen naar het oerwoud

Resultaten van het eerste jaar
Scholen, leerlingen en ouders zijn enthousiast en willen doorgaan. Meer scholen willen meedoen. Ouders begonnen met hun kinderen groentetuinen op hun eigen erf. Er is nu reeds meer kennis over de leefomgeving, over de noodzaak de natuur en het regenwoud te beschermen. Daarom is het van het belang ook in het schooljaar 2014 met het programma door te gaan, uit te breiden en op eigen benen te laten staan.

Oproep – adopteer een schooltuin
Help het project zich verder te ontwikkelen en adopteer een schoolklas een schooltuin aan te leggen. Met één schooltuin worden 25 kinderen en hun families bereikt goed met de natuur om te gaan. Met uw adoptie helpt u ook de wereld hier, want zonder de Amazone bossen verandert ook ons klimaat. De kosten van adoptie van een schooltuin zijn € 75 of € 3,- per kind. Door de ANBI status van Amazon Fund is uw gift aftrekbaar voor de Belastingdienst.
Hoe? Heel simpel, doneer € 75 via onze donatiepagina o.v.v. adoptie schooltuin.

Meer info over het project >>
Foto's van dit project >>

Steun Amazon Fund

Amazon Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donaties zijn dus aftrekbaar bij de belasting.
IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08 | Rekeningnummer: 197654908
KvK nummer: 14103019 | BTW nummer: 8195.36.775.B.01


Stichting Amazon Fund
info@amazonfund.eu | www.amazonfund.eu