Agro-forestry in het Pando departement van Bolivia. Agro-forestry is een van de effectiefste manieren om bos en biodiversiteit te behouden (Foto B. van Barneveld)
Paranotenproductie in Riberalta Bolivia.

De lichte boomtoppen zijn Paranootbomen. Maximaal 2 bomen per ha. Agro-forestry met Paranootbomen garandeert het behoud van biodiversiteit.

WAT WE DOEN | Agro-forestry
Agro-forestry

Agroforestry combineert landbouw met bosbouw in geintegreerde productie systemen. In het Boliviaanse Amazone gebied zijn agroforestry systemen ontwikkeld, gebaseerd of het planten van inheemse Amazone fruit- en voedingsgewassen tussen de bomen van het tropisch regenwoud of in het gedegradeerde bos waarin door niet duurzame houtkap veel waardevolle houtsoorten zijn verdwenen. Het betreffen fruitbomen en heesters zoals copuazu, acerola, guava en cashew noten en gewassen zoals cacao. Al deze producten vinden een goede markt: bijvoorbeeld als sap en pulp in tropische vruchtensappen. Samen met het verzamelen van bosproducten zoals de paranoot, natuur rubber en medicinale planten is agroforestry een duurzaam ecologisch productie systeem en is er voor de bevolking geen noodzaak meer om grote stukken bos om te hakken of in brand te steken voor de verbouw van voedsel.

Agro-forestry systemen beschermen het tropísch regenwoud, verbeteren de bodem, handhaven en verhogen zelfs de biodiversiteit, voorzien de bevolking van brandhout en zijn een buffer tegen de effecten van klimaatverandering zoals lange droge periodes. Bovendien houden agro-forestry systemen CO2 vast in de bodem. In het Boliviaanse Amazonegebied is tot nu toe met deze systemen ongeveer 40.000 ha tropisch regenwoud gered tegen een initieel kostenplaatje van US$ 15/ha. Veel meer kan worden beschermd, afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen voor het ontwikkelen van plant kwekerijen, technische assistentie aan boeren en kleine fabriekjes voor de verwerking van de producten voor de markt.

Amazon Fund is een ANBI stichting.
Donaties zijn belastingaftrekbaar.
Steun ons door je boeken te
kopen bij Youbedo