Inwoners van San Luis Grande graven een geul voor de waterleiding. Foto F. Cayo 2010
Kaart inheemse gemeenschappen langs Rio Quiquibey in Pilón Lajas Bolivia die wij willen ondersteunen met de bouw van schoon drinkwater systemen.

Vrijwilliger en student waterbouw Christian Scherer help bij afrollen milieuvriendelijke waterleiding.

Graven van een geul ter protectie van de waterleiding.

Werken aan de waterbron bij San Luis Grande.

Bijna alle mensen van San Luis Grande hielpen mee.

De milieuvriendelijke waterleiding moest van Cochabamba via La Paz en Rurrenabaque worden getransporteerd.

Familie in San Luis Grande.

WAT WE DOEN | Drinkwatervoorziening
Voorzieningen drinkwater en sanitatie in dorpjes langs Rio Quiquibey dringend nodig

De meerderheid van de inheemse gemeenschappen in het Bio-Reservaat Pilón Lajas hebben geen toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen, resulterend in gezondheidsproblemen soms met overlijden als gevolg. Een studie in de gemeenschappen is nodig om schoon drinkwaterbronnen te identificeren, de beste technische oplossing te bepalen en te onderzoeken hoe de mensen van de gemeenschap zijn georganiseerd.

In december 2012 tekende het bestuursorgaan van Pilon Lajas, de Consejo Regionale Tsimani Moseten (CTRM) en het Amazon Fund een intentie-overeenkomst 'carta de intenciones' om acht gemeenschappen langs Rio Quiquibey ondersteunen.

De studie zal worden gedaan door een lokale coördinator en ingenieur, aangewezen door de CTRM. De studie is nodig om een solide projectplan en begroting voor de uitvoering en het onderhoud te maken. De studie en het ontwerp van de systemen kost 4.000 euro.

Help mee en
doneer.


Beelden van de bouw van het watersysteem in San Luis Grande aan Rio Quiquibey (2009/10). Van links naar rechts: 1. Frans Cayo leid en coördineerd studie, 2. Links burgemeester Triny Tayo van San Luis Grande. 3. Een watertank voor San Luis Grande. 4. Het graven van een geul voor de waterleiding. 5. Het systeem werkt.

Introductie
De meerderheid van de inheemse gemeenschappen in het Bio-Reservaat Pilón Lajas hebben geen toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Traditioneel dronken de mensen in dit gebied gewoon uit de kleine rivieren, die in het verleden kristal helder en drinkbaar waren. Maar door de landbouw, parasieten en vervuiling in de bovenstromen, wordt het rivierwater vervuild en het is nu onveilig om te drinken. Dit resulteert in een verhoogde gezondheidsproblemen, vooral bij kinderen. Soms met overlijden als gevolg. Medische hulp is niet direct beschikbaar en tijdens het droge seizoen, wanneer het water laag zijn, kunnen kanotochten van en naar de dichtstbijzijnde medische post meer dan 36 uur duren.

Het inheemse bestuur van Pilón Lajas, de Consejo Regional Tsimani Moseten (CTRM) heeft een lijst opgesteld die een beeld geeft van de omvang van het problemen en heeft Amazon Fund gevraagd voor verdere ondersteuning om soortgelijke drinkwater systemen te bouwen in urgente gevallen langs Rio Quiquibey. In juli 2011 hadden vertegenwoordigers van Amazon Fund een bijeenkomst in Rurrenabaque met de CTRM en ze zijn gezamenlijk overeengekomen het initiatief te ondersteunen. In december 2012 werdt een intentie-overeenkomst 'carta de intenciones' getekend om acht gemeenschappen langs Rio Quiquibey te ondersteunen.


Voorgestelde project
Het voorgestelde project betreft de bouw en / of verbetering van drinkwater voor ongeveer 550 inwoners van de 8 inheemse gemeenschappen langs de rivier Quiquibey in het Bio-Reservaat Pilon Lajas. Samen vormen de acht gemeenschappen vormen een cluster van kleine populaties langs de Quiquibey.


Interventie Strategie
Fase 1: Voorbereiding
Dit betreft een onderzoek en inventarisatie van de situatie in elk van de gemeenschappen en het bepalen van de beste oplossing.

Fase 2: Ontwerp en planning
Deze fase heeft betrekking op het ontwerpen van passende drinkwater- en sanitatiesystemen voor elk van de geselecteerde gemeenten en het opstellen van een projectplan met uitvoeringsschema's en kostenramingen.

Fase 3: Implementatie
De bouw van de systemen als een participatieve inspanning van de inheemse bevolking, inclusief trainingen en toezicht en onderhoud van de systemen.

Fase 4: Onderhoud en bewaking
De goede werking van de systemen zal worden gevolgd over een periode van ongeveer twee jaar door medewerkers van CTRM en ondersteund door het Amazon Fund.


De dorpjes
1.- Emborcada:
Deze inheemse gemeenschap heeft ongeveer 55 inwoners. De gemeenschap heeft een te klein drinkwatersysteem dat niet goed functioneert en dient alleen een klein deel van de bevolking. Anderen drinken rechtstreeks uit de rivier uit de rivier. Het systeem moet opnieuw worden ontworpen, gereconstrueerd en uitgebreid, met inbegrip van de bouw van een opslagtank en sanitaire voorzieningen.

2 - Asunción:
160 inwoners met een te klein drinkwatersysteem dat niet goed functioneert en voorziet alleen een klein deel van de inwoners van water. De andere inwoners drinken uit de rivier. Het systeem moet opnieuw worden ontworpen, gereconstrueerd en uitgebreid, met inbegrip van de bouw van een of meerdere opslagtanks en sanitaire voorzieningen.

3 - Gredal:
70 inwoners en heeft geen drinkwatersysteem. Tijdens het droge seizoen, van juli tot december, nemen de mensen water van een aantal kleine stroompjes. Tijdens het regenseizoen als de rivier modderig is dat ook hun enige drinkwater. Een onderzoek is nodig om alternatieve waterbronnen te identificeren en om een passend drinkwater en sanitair systeem te ontwerpen.

4 - Bisal:
De 35 bewoners van deze kleine gemeenschap nemen water uit de rivier de Quiquibey voor drinken en koken, ook tijdens het regenseizoen wanneer de rivier de wateren vol zit met sedimenten. Een mogelijke alternatieve bron van water is geïdentificeerd (voorjaar) en studies zijn nodig om de geschiktheid van hiervan te bevestigen.

5 - Corte:
50 inwoners. De gemeenschap heeft geen drinkwatersysteem en alle bewoners drinken uit de rivier. Tijdens het regenseizoen van december tot juli rivier water is modderig en niet geschikt om te drinken. Een onderzoek is nodig om geschikte drinkwaterbronnen te identificeren en om een passend drinkwatersysteem en sanitair te ontwerpen.

6 - San Bernardo:
Net als in Bisal, is in deze kleine gemeenschap met 35 bewoners geen drinkwatersysteem en alle bewoners drinken water uit de rivier de Quiquibey. Een onderzoek is nodig om geschikte drinkwaterbronnen te identificeren en om een passend drinkwatersysteem en sanitair te ontwerpen.

7 - San Luis Chico:
Ongeveer 100 inwoners. Heeft geen drinkwater meer, noch enige sanitaire voorzieningen. Nodig is een drinkwatersysteem en opslagtanks voor de distributie in de gemeenschap. In San Luis Chico is het kreek water op sommige tijden van het jaar is geschikt voor het drinken en koken. Een onderzoek is nodig om geschikte drinkwaterbronnen te identificeren en om een passend drinkwatersysteem en sanitair te ontwerpen.

8 - Bolson:
Ongeveer 75 bewoners aan de bovenloop van Rio Quiquibey. De gemeenschap heeft geen drinkwater en de bewoners halen water uit Rio Quiquibey om te drinken en te koken, ook tijdens het regenseizoen, als het water modderig is. Een onderzoek is nodig om geschikte drinkwaterbronnen te identificeren en om een passend drinkwatersysteem en sanitair te ontwerpen.


Help mee en doneer

Rekeningnummer: 197654908
T.n.v. Stichting Amazon Fund, Roosteren
IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08
BIC code: TRIONL2U

KvK nummer: 14103019
BTW nummer: 8195.36.775.B.01


Stichting Amazon Fund heeft een ANBI status.
Uw donaties zijn dus aftrekbaar bij de belasting.


Doneer met PayPal

Bedrag:
Valuta:

Hartelijk dank voor uw steun

Zie ons drinkwaterproject in San Luis Grande Bolivia van 2010

Trini Tayo, burgemeester van San Luis Grande bedankt alle supporters van het drinkwatersysteem. View Larger Map

Pilón Lajas
Pilón Lajas is erkent door UNESCO als Biosfeer en Inheems Grondgebied. Dit beschermde gebied biedt de mogelijkheid inheemse tradities in stand te houden. Het is een belangrijk waterreservoir met een enorme biodiversiteit.
Amazon Fund is een ANBI stichting.
Donaties zijn belastingaftrekbaar.
Steun ons door je boeken te
kopen bij Youbedo
Website door Fred Opdam