Heerbeeck College bij presentatie proefproject in Isuyama Peru. Lokaal coördinator Laurel Hanna, linksboven, luistert mee.
Leraar ontvangt gereedschap van Heerbeeck College.

Ouders helpen mee met inmeten schooltuin.

Ouders helpen met schoonmaken plek schooltuin.
WAT WE DOEN | Bevording milieubewustwording

Natuur- en Milieuonderwijs in het Peruaanse Amazonegebied

Schooltuinen in Peru
Amazon Fund wil het te ontwikkelen lesmateriaal geschikt en toegankelijk maken voor iedere school, docent en ouder in het hele Amazonegebied. In 2016 hebben we daarom besloten in Peru een vergelijkbaar proefproject te ondersteunen, vlakbij de oerwoudstad Puerto Maldonado in het dorpje Isuyama. Net als in het hele Amazonegebied groeien ook hier steeds meer kinderen op zonder contact met de natuur, ondanks dat onaangetast primair regenwoud hier letterlijk om de hoek ligt. Wij doen dit in samenwerking met de lokale organisatie Picaflor Research Centre.

Isuyama
In de kleine dorpsgemeenschap Isuyama is een proefproject voor schooltuinen begonnen. De eerste fase was het creëren van draagvlak binnen de gemeenschap. Het schooltje is het sociale hart van het dorp. Bijna alle ouders waren betrokken bij het overleg vooraf over de schooltuin. Bij de officiële start werden de gereedschappen overhandigd die waren aangeschaft met hulp uit Nederland. Het geld was bijeengebracht door leerlingen van het Heerbeeck College uit Brabant. Toen die Nederlandse leerlingen zelf ter plekke aanwezig waren, tijdens een intensieve schoolexcursie waarvoor zij in een jaar voorbereiding hard gewerkt hadden, werden ze hartelijk ontvangen.

De betrokkenheid van de ouders stopte niet bij het praten over de schooltuin. Ze hebben meegewerkt om het uitgekozen terrein in gereedheid te brengen. Dat betekende een weekend lang gezamenlijk hard werken. Na dat weekend was het terrein gereed voor de volgende fase. Gezamenlijk was besloten tot een driedeling: een deel moestuin, een deel bloementuin en een deel gericht op de langere termijn, dus met struiken en fruitbomen. Alleen de omheining tegen de kippen, varkens en geiten moest nog gemaakt worden.

Inmiddels is een en ander ingezaaid. Gehoopt wordt nu dat de regentijd laat begint, zodat er al dit jaar, nog voor het einde van het schooljaar (eind december), geoogst kan worden.

Amazon Fund is een ANBI stichting.
Donaties zijn belastingaftrekbaar.
Steun ons door je boeken te
kopen bij Youbedo